Projekt

Autonomous fluid physics experiments for deep learning

Udbyder

Vejleder

Sted

København og omegn

Fluid flow is a key player for the function and behaviour of many technical and biological systems. Without fluid flow, life as we know it would not exist. Understanding the flow dynamics, however, is challenging since flows are inherently coupled over spatial and temporal scales and may transport along active particulates that impact surrounding morphology. Moreover, numerical simulations often fail to explain observations due to highly complex fluid-structure interactions. 

In this project, you will design and built a
utonomous fluid physics experiments with the goal of allowing the system to "evolve" towards different functionalities. From 1000s or even 1000000s of experiments, you will use computer vision and deep learning to unravel the underlying physical processes. 

You can read more about our research at www.jensen-research.com

Forudsætninger

Knowledge of fluid/solid mechanics

Download materiale

Søg i opslag
Emneord
Bioteknologi og biokemi Konstruktion og mekanik Elektroteknologi Energi Fysik Geovidenskab Informationsteknologi Kemi Matematik Materialer Medicin og medicoteknik Miljø og forurening Produktion og ledelse Rumforskning Transport og logistik Bakterier og mikroorganismer Biologiske systemer Celler Enzymer og proteiner Fermentering Gener og genomer Syntetisk biologi Vira Brandteknik og brandsikkerhed Bygningsdesign Byggematerialer Byggeproduktion og byggeledelse Bygningskonstruktion Forbrændingsmotorer Indeklima Kyster og havne Maskinkonstruktion Skibe og off-shore-konstruktioner Antenner Elektromagnetisme Elektronik Lyd Mikrobølgeteknologi Robotteknik og automation Bioenergi Brændselsceller Elforsyning Energieffektivisering Energilagring Energiproduktion Energisystemer Fossile brændsler Kraftværker Solenergi Vindenergi Lasere Mikro- og nanoteknologi Optik Sensorer Hav- og dambrug Ernæring og kostvaner Fisk og skaldyr Fiskeri og fiskebestande Fødevarekvalitet Fødevareproduktion Fødevaresikkerhed Fødevareteknologi Geologi Havforskning Isforskning Jordens magnetfelt Klimaændringer Kortlægning og opmåling Meteorologi Råstoffer og råstofudvinding Billedanalyse Computerberegning Dataanalyse Hardware og komponenter It-systemer Software og programmering System- og datasikkerhed Telekommunikation Analytisk og teoretisk kemi Katalyse Teknisk kemi Nanopartikler Geometri Matematisk analyse Matematisk logik Matematisk modellering Statistik Polymerer Metaller og legeringer Fysiologisk modellering Høreapparater Hospitalsindretning Kunstige organer Medicinske apparater og systemer Nanomedicin Radioaktive lægemidler og isotoper Sundhed og sygdomme Affaldshåndtering CO2-udskillelse og CO2-lagring Jordforurening Klimatilpasning Luftforurening Miljøkemi Spildevand og vandafledning Vandforsyning Økosystemer Entreprenørskab Innovation og produktudvikling Livscyklusanalyse Operationsanalyse Systemanalyse Astrofysik Jordobservation Kosmisk stråling Rumteknologi og instrumenter Satellitter Solsystemet Transportadfærd Trafikmodeller Transportøkonomi Transportsikkerhed Mobilitet
Kontakt

Virksomhed/organisation

DTU Fysik

Navn

Kaare Hartvig Jensen

Stilling

Lektor

Mail

khjensen@fysik.dtu.dk

Vejleder-info

Bachelor i Kunstig Intelligens og Data

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Bachelor i General Engineering

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Bachelor i Bygningsdesign

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Bachelor i Medicin og Teknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Bachelor i Bioteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Bachelor i Kemi og Teknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Bachelor i Design & Innovation

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Bachelor i Elektroteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Bachelor i Matematik og Teknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Bachelor i Produktion og Konstruktion

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Bachelor i Fysik og Nanoteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Bachelor i Softwareteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Avancerede Materialer og Sundhedsteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Anvendt Kemi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Bygningsdesign

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Bioinformatik og Systembiologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Medicin og Teknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Bioteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Kemisk og Biokemisk Teknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Byggeteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Design og Innovation

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Elektroteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Konstruktion og Mekanik

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Miljøteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Fødevareteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Industriel Økonomi og Teknologiledelse

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Materiale- og Procesteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Matematisk Modellering og Computing

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Olie- og Gasteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Farmateknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Fysik og Nanoteknologi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Bæredygtig Energi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Transport og Logistik

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Vindenergi

Vejleder

Kaare Hartvig Jensen

Type

Afgangsprojekt, Bachelorprojekt, Fagprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

OM DTU

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.700 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd.

Find os her

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby


45 25 25 25

Kontakt og besøg

CVR-nr. 30 06 09 46

Liste over EAN Numre

Job på DTU

Se alle jobs
 

loading..