Projekt

Hjernens dynamik under normal funktion og under epilepsi

Udbyder

Vejleder

Sted

København og omegn

En eller flere studenter søges til projekter om måling og analyse af signaler fra hjernen hos epilepsipatienter.

Hjernens funktion afspejler sig i aktivitet af enkeltnerveceller og i synkron aktivitet af store grupper af nerveceller.

På Rigshospitalet er der netop indført ny teknik til samtidig måling af disse aktivitetsmønstre i hjernen hos vågne patienter ved hjælp af intrakranielle elektroder.

Vi er i stand til at måle nerveimpulser -aktionspotentialer- fra individuelle nerveceller ved hjælp af tynde metal-elektroder. Samtidigt kan den sammensatte elektriske aktivitet -EEG- måles fra optil 100 makro-elektroder i hjernen. Målingerne foretages på patienter under indlæggelse til udredning for epilepsi. Vi får altså data både under normal hjernefunktion og under epileptiske anfald.

Til signalanalyse af de store mængder elektrofysiologiske data er der mulighed for at fomulere et eller flere bachelor-/masters-projekter. Der er også være mulighed for at projekterne kan omfatte billedbehandling (human MR og PET). Projekterne vil indebære programmering (MATLAB) mhp. på dataopsamling og dataanalyse. Projektet foregår i et samarbejde mellem flere afdelinger/forskergruper på Rigshospitalet og Københavns Universitet, (RH: Klinisk Neurofysiologisk afd., Neurokirurgisk Afd., Neurologisk Afd., Klinisk Fysiologisk Afd.; KU: Institut for Neurovidenskab).

Detaljeret projektindhold efter aftale.

Projektudførelse fra og med forårssemestret 2019, nærmere projektstart efter aftale.

Henvendelse for yderligere information: Prof. Per Roland (per.ebbe.roland@sund.ku.dk), læge Jens Midtgaard (jmidtgaard@sund.ku.dk), Inst. for Neurovidenskab, KU; Overlæge Lars Pinborg (pinborg@nru.dk), Neurobiologisk Forskningsenhed/Neurologisk Afd., RH.

I samarbejde med

Læge Jens Midtgaard (jmidtgaard@sund.ku.dk), Inst. for Neurovidenskab, KU

Søg i opslag
Kontakt

Virksomhed/organisation

DTU Sundhedsteknologi

Navn

Thomas Sams

Stilling

Sektionsleder for Biomedical Engineering, Lektor, PhD

Mail

tsams@dtu.dk

Vejleder-info

Bachelor i Medicin og Teknologi

Vejleder

Thomas Sams

Type

Bachelorprojekt, Kandidatspeciale

Kandidatuddannelsen i Medicin og Teknologi

Vejleder

Thomas Sams

Type

Bachelorprojekt, Kandidatspeciale

OM DTU

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.700 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd.

Find os her

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby


45 25 25 25

dtu@dtu.dk

CVR-nr. 30 06 09 46

Liste over EAN Numre

Job på DTU

Se alle jobs
 

loading..