Projekt

Evaluering af risikoen ved indtagelse af græs-juice-ekstrakt - en potentiel fremtidig protein kilde

Udbyder

Vejleder

Sted

København og omegn

Pollenallergi og fødevareallergi er et stort og stigende problem i den vestlige verden. Samtidig stiger behovet for fødevarer udvundet via bioraffinering (udvinding) af forskellige biomasser for at bidrage til en bæredygtig fødevareproduktion til en stigende verdensbefolkning. I en ikke så fjern fremtid vil således f.eks. græsser i stigende grad blive brugt til udvinding af protein og bioaktive stoffer, der kan anvendes som fødevareingredienser. Risikoen ved indtagelse af græsjuice og -protein ønskes undersøgt i dette projekt. Projektet forventes således at give indsigt i risikoen for udvikling af de novo sensibilisering ved indtag af græs-afledte produkter, samt risikoen for udvikling af allergiske reaktioner i græspollenallergiske individer efter indtag af græs-afledte produkter, og dermed sikkerheden ved bæredygtig fødevareproduktion baseret på græs.

 

Formålet med projektet er at få videnskabelig evidens for om rajgræs kan benyttes som en ny fødevare uden øget risiko for inducering af allergiske reaktioner, dette enten ved de novo sensibilisering eller ved krydsreaktioner i individer med græspollenallergi.

 

Vi vil i dette projekt benytte en græsjuice samt et græsekstrakt som model-produkter, og teste disse produkter op mod sojaekstrakt og græspollenekstrakt. Vi vil bruge klassiske proteinanalysemetoder samt proteomics (global protein analyse) og in silico (computer baseret analyse) analyser til at studere sammensætningen af proteinerne i saften. Vi vil bruge dyremodeller til at undersøge rajgræssets sensibiliserende evne, samt til at analysere krydsreaktioner, for derved at analysere om indtag af græsprodukter er forbundet med sundhedsrisiko med særlig fokus på allergi.

 

Forsøg:

·       Identificering af kendte allergener fra græs(pollen)

·       Dyreforsøg for test af den sensibiliserende evne af græsprodukter samt relevante referenceprodukter

·       SDS page og Westernblot (WB) med græs- og græspollenprodukter og relevant serum fra dyreforsøget eller konventionelle antistoffer

·       ELISAer for test af immunogenicitet, sensibiliserende evne, eliciterende evne samt krydsreaktivitet af forskelle græs(pollen)produkter

·       Kørsel af 2D geler og identifikation af proteiner med MS.

 

Studenten:

 

Vi har brug for en ambitiøs og arbejdsom person, der har interesse i bæredygtige fødevarer og allergi. Den studerende skal lave laboratoriearbejde. Det vil være en stor fordel hvis personen har haft erfaring med ELISA og/eller gelkørsler før fra enten kurser eller projekter. Dette projekt egner sig til master studerende.
Søg i opslag
Tags
Kontakt

Virksomhed/organisation

DTU Fødevareinstituttet

Navn

Claus Heiner Bang-Berthelsen

Stilling

Seniorforsker

Mail

claban@food.dtu.dk

Vejleder-info

Kandidatuddannelsen i Anvendt Kemi

Vejleder

Claus Heiner Bang-Berthelsen

Medvejledere

Katrine Lindholm Bøgh

ECTS-point

30

Type

Kandidatspeciale

Kandidatuddannelsen i Bioteknologi

Vejleder

Claus Heiner Bang-Berthelsen

Medvejledere

Katrine Lindholm Bøgh

ECTS-point

30

Type

Kandidatspeciale

Kandidatuddannelsen i Medicin og Teknologi

Vejleder

Claus Heiner Bang-Berthelsen

Medvejledere

Katrine Lindholm Bøgh

ECTS-point

30

Type

Kandidatspeciale

OM DTU

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.700 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd.

Find os her

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby


45 25 25 25

dtu@dtu.dk

CVR-nr. 30 06 09 46

Liste over EAN Numre

Job på DTU

Se alle jobs
 

loading..