Projekt

Syntese af metalnanopartikler til bæredygtig kemikaliefremstilling

Udbyder

Vejleder

Sted

København og omegn

Formålet med projektet er at syntetisere metalnanopartilker samt skabe nye bæredygtige og grønne metoder til fremstilling af lægemidler og kemikalier baseret på katalytiske metalnanopartikler og luft.

Den kemiske industri er verdens største industri og den har stor indflydelse på vores liv, da den fremstiler mange af de ting vi bruger i vores dagligdag f.eks. benzin, plastik og medicin. I lyset af de nuværende miljøudfordringer såsom energimangel og stigende CO2 udledning er der et nødvendigt behov for at udvikle en mere bæredygtig kemisk industri. Det vil sige en industri, der bygger på mindre miljøbelastende kemiske processer (”grønne” reaktioner), som i højere grad bruger fornybare ressourcer som udgangsstoffer og som ikke producerer farligt affald. Ilt fra luften er det ”grønneste” oxidationsmidler der findes. Udover at være verdens billigste oxidationsmiddel danner det også kun vand som ”affaldsprodukt” ved brug. Formålet med projektet er at syntetisere metalnanopartilker samt skabe nye bæredygtige og grønne metoder til fremstilling af lægemidler og kemikalier baseret på katalytiske metalnanopartikler og luft. Du/I vil komme til at deltage aktivt i vores egen forskning indenfor området.

Mere information www.kemi.dtu.dk/kegnaes

Søg i opslag
Kontakt

Virksomhed/organisation

DTU Kemi

Navn

Søren Kegnæs

Stilling

Professor

Mail

skk@kemi.dtu.dk

Vejleder-info

Bachelor i Kemi og Teknologi

Vejleder

Søren Kegnæs

ECTS-point

5 - 35

Type

Afgangsprojekt, Andet, Bachelorprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Diplomingeniør, Kemi- og Bioteknik (tidl. Kemi- og Bioteknologi)

Vejleder

Søren Kegnæs

ECTS-point

5 - 35

Type

Afgangsprojekt, Andet, Bachelorprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Teknologi og økonomi (kemi)

Vejleder

Søren Kegnæs

ECTS-point

5 - 35

Type

Afgangsprojekt, Andet, Bachelorprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Diplomingeniør, Kemi- og Bioteknik (tidl. Kemi- og Bioteknologi)

Vejleder

Søren Kegnæs

ECTS-point

5 - 35

Type

Afgangsprojekt, Andet, Bachelorprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Teknologi og økonomi (kemi)

Vejleder

Søren Kegnæs

ECTS-point

5 - 35

Type

Afgangsprojekt, Andet, Bachelorprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Anvendt Kemi

Vejleder

Søren Kegnæs

ECTS-point

5 - 35

Type

Afgangsprojekt, Andet, Bachelorprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

Kandidatuddannelsen i Kemisk og Biokemisk Teknologi

Vejleder

Søren Kegnæs

ECTS-point

5 - 35

Type

Afgangsprojekt, Andet, Bachelorprojekt, Kandidatspeciale, Specialkursus

OM DTU

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.700 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd.

Find os her

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby


45 25 25 25

dtu@dtu.dk

CVR-nr. 30 06 09 46

Liste over EAN Numre

Job på DTU

Se alle jobs
 

loading..