Projekt

Fagprojekt. Dynamisk model for et aktiemarked.

Udbyder

Vejleder

Sted

København og omegn

Formålet med dette fagprojekt er at opstille en ikke-lineær dynamisk differentiallignings model for den tidslige udvikling af et økonomisk indeks, som f.eks. Dow Jones indekset for et aktiemarked. En forklaring på periodiske økonomiske kollaps af markeder er præsenteret af Zeeeman i artiklen [1], men forklaringen er kun fænomenologisk baseret med brug af simpel matematik og geometri.

Hypotesen er at handel med aktier på en børs i hovedtræk fortages af to grupper af investorer. Den ene gruppe består af ”fundamentalister”, defineret som investorer, der baserer deres investeringer på dybtgående forskning og analyser af firmaers vækstmuligheder, økonomiske formåen, deres potentiale på et konkurrence betonet marked, med meget mere. Den anden gruppe investorer baserer derimod deres investeringer på hitlister (Engelsk: charts) over den seneste udvikling af et givet aktiemarked. Det kunne være lister over forskellige markeds indeks og aktiepriser. Disse ”hitliste” investorer er altså betydeligt mindre grundige i deres markedsanalyser end fundamentalisterne er. På engelsk kalder Zeeman  hitliste investorer for ”chartists”. Disse to gruppers investeringsdynamik påstås at give anledning til periodiske kollaps i aktiepriser og det er denne dynamik I skal forsøge at modellere.

Med udgangspunkt i Zeemans pseudo matematiske forklaring skal en kvantitaiv differential-lignings model opstilles [2], hvis dynamik skal fremstille den givne forklaringsmodel. Denne model baseres på den tidslige afledede J af et økonomisk indeks afhænger af fundamenta-listernes samlede investeringsportefølje F samt den samlede investerings-portefølje C gjort af ”hitliste” investorer. Såfremt der bliver tid kan vi også se på indflydelsen af stokastiske fluktuationer i investeringerne samt tidsrække data [2]. Tilsvarende for spot markedet for elektricitet [3].

Forudsætninger: 01025 Matematik 2 for matematik og teknologi eller 01035 Matematik 2.

Ønskelige forudsætninger: Kurser i ikke lineær dynamik og bifurkationsteori, eksempelvis 01617 Dynamiske systemer 1. Derudover kurser i statistik, f.eks. 02323, sandsynligheds-regning samt i stokastiske processor.

Vejleder: Mads Peter Sørensen, DTU Compute, sektion for dynamiske systemer. E-post: mpso@dtu.dk

Note: Fagprojektet udbydes også i kursus 42584 Fagprojekt - Strategisk Analyse og Systemdesign.

Litteratur:

  1. E.C. Zeeman, On the unstable behaviour of stock exchanges, Journal of Mathematical Economics 1 (1974) 39-49.
  2. J.  Barunik og M. Vosvrda, Can a stochastic cusp catastrophe model explain stock market crashes? Journal of Economic Dynamics & Control, vol.33 (2009), pp. 1824–1836.
  3. M. Jablonska, From Fluid Dynamics to Human Psychology. What Drives Financial Markets Towards Extreme Events, PhD Thesis, Technical University of Lappeenranta, Finland, (2011). 

Forudsætninger

Kurser svarende til 60 point indenfor bachelorpakken skal være bestået.

Søg i opslag
Kontakt

Virksomhed/organisation

DTU Compute

Navn

Mads Peter Sørensen

Stilling

Professor

Mail

mpso@dtu.dk

Vejleder-info

Bachelor i Matematik og Teknologi

Vejleder

Mads Peter Sørensen

ECTS-point

10

Type

Fagprojekt

OM DTU

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.700 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd.

Find os her

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby


45 25 25 25

dtu@dtu.dk

CVR-nr. 30 06 09 46

Liste over EAN Numre

Job på DTU

Se alle jobs
 

loading..