Projekt

Automatisk arealklassifikation ud fra satellit og LiDAR data

Udbyder

Vejleder

Sted

København og omegn

I forvaltningen af Danmarks arealer har man behov for at kende specifikke arealklassers præcise geografiske placering og udstrækning. Arealklasserne varierer alt efter hvad der skal forvaltes, f.eks. grønne arealer, bebyggede arealer, marker, afgrødetyper, invasive plantearter, mm. Traditionelt er arealerne ofte kortlagt manuelt, hvilket kan være et ganske tidskrævende stykke arbejde. 

Vi lægger derfor op til at undersøge metoder til automatisk arealklassifikation, da det på sigt vil kunne effektivisere arbejdsgangene markant. Af data forestiller vi os at man kan bruge satellitdata (primært de frit tilgængelige data fra Sentinel 1 og 2) og/eller flybåren LiDAR data, som NIRAS i givet fald vil kunne stille til rådighed.

DTU-vejleder vil med fordel kunne findes på DTU Space.

I samarbejde med

NIRAS, Mikkel Skovgaard Andersen (skov@niras.dk)

Forudsætninger

Generel interesse for satellitdata og/eller LiDAR data, Erfaring med databehandling af satellitdata og/eller LiDAR data, Programmeringsfærdigheder vil være et plus

Søg i opslag
Kontakt

Virksomhed/organisation

DTU Space

Navn

Birte Kronbak Andersen

Stilling

Studie- og uddannelseskoordinator

Mail

bka@space.dtu.dk

Vejleder-info

Bachelor i Geofysik og Rumteknologi

Vejleder

Birte Kronbak Andersen

Type

Bachelorprojekt, Kandidatspeciale

Kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi

Vejleder

Birte Kronbak Andersen

Type

Bachelorprojekt, Kandidatspeciale

OM DTU

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.700 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd.

Find os her

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby


45 25 25 25

dtu@dtu.dk

CVR-nr. 30 06 09 46

Liste over EAN Numre

Job på DTU

Se alle jobs
 

loading..