DTU-studerendes årshjul

I de to årlige 13-ugers perioder, der begynder henholdsvis ca. 1. september og 1. februar, tager de studerende kurser med teoriundervisning, har projektarbejde og gennemfører øvelser (laboratorieøvelser eller regneøvelser). Projektarbejde kan gennemføres i samarbejde med en virksomhed.
Efter 13-ugers undervisningen er der eventuelt en undervisningsfri periode efterfulgt af en eksamensperiode på ca. 2 uger.

I de fire årlige 3-ugers perioder i januar, juni, juli og august, arbejder de studerende normalt med ét emne på fuld tid. Perioderne består som oftest af en ret kort teorigennemgang, efterfølges af en case/et projekt, praktiske øvelser eller lignende.

En praktikperiode for diplomingeniørstuderende er et helt semester (lig med 20 uger).
Det samme gælder for de kandidatstuderendes afsluttende speciale.
De afsluttende opgaver for bachelorstuderende svarer efter den studerendes valg til mellem halvdelen og godt og vel halvdelen af et semester og kan være fordelt over hele semesteret i kombination med kurser.

OM DTU

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.700 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd.

Find os her

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby


45 25 25 25

Kontakt og besøg

CVR-nr. 30 06 09 46

Liste over EAN Numre

Job på DTU

Se alle jobs
 

loading..