Project

Hjernens dynamik under normal funktion og under epilepsi

Publisher

Supervisor

Location

Greater Copenhagen area

En eller flere studenter søges til projekter om måling og analyse af signaler fra hjernen hos epilepsipatienter.

Hjernens funktion afspejler sig i aktivitet af enkeltnerveceller og i synkron aktivitet af store grupper af nerveceller.

På Rigshospitalet er der netop indført ny teknik til samtidig måling af disse aktivitetsmønstre i hjernen hos vågne patienter ved hjælp af intrakranielle elektroder.

Vi er i stand til at måle nerveimpulser -aktionspotentialer- fra individuelle nerveceller ved hjælp af tynde metal-elektroder. Samtidigt kan den sammensatte elektriske aktivitet -EEG- måles fra optil 100 makro-elektroder i hjernen. Målingerne foretages på patienter under indlæggelse til udredning for epilepsi. Vi får altså data både under normal hjernefunktion og under epileptiske anfald.

Til signalanalyse af de store mængder elektrofysiologiske data er der mulighed for at fomulere et eller flere bachelor-/masters-projekter. Der er også være mulighed for at projekterne kan omfatte billedbehandling (human MR og PET). Projekterne vil indebære programmering (MATLAB) mhp. på dataopsamling og dataanalyse. Projektet foregår i et samarbejde mellem flere afdelinger/forskergruper på Rigshospitalet og Københavns Universitet, (RH: Klinisk Neurofysiologisk afd., Neurokirurgisk Afd., Neurologisk Afd., Klinisk Fysiologisk Afd.; KU: Institut for Neurovidenskab).

Detaljeret projektindhold efter aftale.

Projektudførelse fra og med forårssemestret 2019, nærmere projektstart efter aftale.

Henvendelse for yderligere information: Prof. Per Roland (per.ebbe.roland@sund.ku.dk), læge Jens Midtgaard (jmidtgaard@sund.ku.dk), Inst. for Neurovidenskab, KU; Overlæge Lars Pinborg (pinborg@nru.dk), Neurobiologisk Forskningsenhed/Neurologisk Afd., RH.

In collaboration with

Læge Jens Midtgaard (jmidtgaard@sund.ku.dk), Inst. for Neurovidenskab, KU

Search in postings
Contact

Company / Organization

DTU Sundhedsteknologi

Name

Thomas Sams

Position

Sektionsleder for Biomedical Engineering, Lektor, PhD

Mail

tsams@dtu.dk

Supervisor info

BSc in Biomedical Engineering

Supervisor

Thomas Sams

Type

BSc project, MSc thesis

MSc in Biomedical Engineering

Supervisor

Thomas Sams

Type

BSc project, MSc thesis

Technical University of Denmark

For almost two centuries DTU, Technical University of Denmark, has been dedicated to fulfilling the vision of H.C. Ørsted – the father of electromagnetism – who founded the university in 1829 to develop and create value using the natural sciences and the technical sciences to benefit society.


Today, DTU is ranked as one of the foremost technical universities in Europe, continues to set new records in the number of publications, and persistently increases and develops our partnerships with industry, and assignments accomplished by DTU’s public sector consultancy.

Find us here

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby

DenmarkTlf. (+45) 45 25 25 25

CVR-nr. 30 06 09 46

All vacant positions
 

loading..