Project

Bæredygtighed inden for infrastruktur- og anlægsprojekter

Publisher

Companies / Organizations

Location

Greater Copenhagen area

Baggrund

Som en del af vores samfundsmæssige ansvar er det en nødvendighed at vi i endnu højere grad tænker bæredygtighed ind i vores projekter og er med til at vejlede og rådgive bygherre til at arbejde med bæredygtighed på deres projekter. Over de seneste år har man særligt inden for byggeri set markant fremskridt inden for bæredygtighed, drevet af bl.a. DGNB-certificeringer. Anlægsbranchen halter noget efter men det vurderes at bæredygtighed vil være et emne som branchen så småt vil begynde at forholde sig til. Hvordan der arbejdes bedst muligt med bæredygtighed på infrastrukturprojekter i anlægsbranchen, er et område der vil blive arbejdet med i branchen over de næste mange år både hos rådgivere, bygherrer, entreprenører og på tværs af branchen.

 

Hovedformål

Det ønskes at undersøge, hvorvidt udvalgte kernekunder i Sweco division Transportation & Mobility har en klar strategi inden for bæredygtighed (kort og langsigtet). I forlængelse heraf ønskes det at undersøge, hvordan kunderne aktivt arbejder med bæredygtighed på deres projekter og hvordan de ønsker at arbejde med bæredygtighed i fremtiden på deres projekter.

 

Som del af et 3-ugers kursus

Som supplement til det afsnittet ’Hovedformål’ ovenfor, er der i punktform listet emner der ligeledes ønskes undersøgt.

-          Klarlæggelse af hvor i anlæg- og infrastrukturprojekter den største miljøbelastning kommer fra. Undersøgelserne underbygges ved livcyklusvurderinger (LCA) samt ved totaløkonomiske vurderinger (LCC).

-          Identificering af hvor i branchen, der findes lavt hængende frugter, hvor effekten af indsatsen vil være størst.

-          Undersøgelse af tilgængelige værktøjer til implementering af bæredygtige initiativer inden for anlægs- og infrastruktursprojekter. Vurdering af fordele og ulemper ved de enkelte værktøjer.

-          På baggrund af undersøgelserne udarbejdes der anbefalinger til områder der bør arbejdes videre med for på udarbejdelsen af en strategi inden for bæredygtighed i Swecos Transportation & Mobility Division.

 

Hovedprojekt

På baggrund af indledende undersøgelser er det hensigten at der i samarbejde med Sweco udarbejdes  et oplæg til et hovedprojekt. Et af delformålene er at udarbejde anbefalinger til en bæredygtighedsstrategi for Swecos Transportation & Mobility Division.

 

Kontaktperson: Kristian Moland Kromann, Sweco. Email: kristianmoland.kromann@sweco.dk , tlf.: 43 48 46 51

 

Requirements

Godt kendskab til væsentlige bæredygtighedsbegreber og -tendenser. Det er en fordel, hvis man har godt kendskab til forskellige bæredygtighedscertificeringsordninger samt LCA- og LCC-beregninger.

Search in postings

Technical University of Denmark

For almost two centuries DTU, Technical University of Denmark, has been dedicated to fulfilling the vision of H.C. Ørsted – the father of electromagnetism – who founded the university in 1829 to develop and create value using the natural sciences and the technical sciences to benefit society.


Today, DTU is ranked as one of the foremost technical universities in Europe, continues to set new records in the number of publications, and persistently increases and develops our partnerships with industry, and assignments accomplished by DTU’s public sector consultancy.

Find us here

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby

DenmarkTlf. (+45) 45 25 25 25

CVR-nr. 30 06 09 46

All vacant positions
 

loading..