Project

Augmented Reality - from artistic media to learning technology

Publisher

Location

Greater Copenhagen area

For english - see below.

Augmented reality (AR) er en teknologi der er i kraftig vækst, hvilket fremgår af produkter, der er på vej fra de internationale aktører som f.eks. Google, Sony, Facebook, HTC, Microsoft og i forhold til forskellige computerspil, hvor AR har haft mest udbredelse indtil nu. Lige nu er der mange, der undersøger, hvordan teknologierne kan anvendes inden for andre områder. 

I DK har man også arbejdet med AR i forhold til samtidskunst, særligt performance og i Helsingør på Kulturværftet har man udviklet en dedikeret scene til at integrere hologram og AR i performative produktioner. 

I dette projekt ønsker vi at undersøge muligheden for at anvende denne platform i forhold til at udvikle nye læringsrum. Projektet udvikles i samarbejde med Catch og Kulturværftet i Helsingør samt UCC - læreruddannelsen. 

Projektet vil endeligt defineres i samarbejde med kandidaten. Det forudsættes, at kandidaten er indstillet på at udvikle små programmer/demoer i VR/AR. Kendskab til Visual studio og Unity er derfor en stor fordel.

Projektet udarbejdes i samarbejde med learnT - Centre for digital learning technology, DTU, Bygning 324.

Augmented reality (AR) is a technology that is in strong growth, as evidenced by products that are on the way from international players such as. Google, Sony, Facebook, HTC, Microsoft and related to various computer games where AR has been most widely used so far. Right now, many projects are investigating how the technologies can be used in other areas.

DK has also worked with AR in relation to contemporary art, especially performance and in Helsingør at Kulturværftet, a dedicated scene has been developed to integrate hologram and AR into performative productions.

In this project we want to explore the possibility of using this platform in relation to the development of new learning environments/rooms. The project is developed in collaboration with Catch and Kulturværftet in Helsingør and the UCC teacher education.

The project will be finally defined in collaboration with the candidate. It is assumed that the candidate is prepared to develop small programs / demos in AR. Knowledge of Visual Studio and Unity is therefore a big advantage.

The project is being developed in collaboration with the LearningT - Centre for Digital Learning Technology, DTU, Building 324.

Search in postings

Technical University of Denmark

For almost two centuries DTU, Technical University of Denmark, has been dedicated to fulfilling the vision of H.C. Ørsted – the father of electromagnetism – who founded the university in 1829 to develop and create value using the natural sciences and the technical sciences to benefit society.


Today, DTU is ranked as one of the foremost technical universities in Europe, continues to set new records in the number of publications, and persistently increases and develops our partnerships with industry, and assignments accomplished by DTU’s public sector consultancy.

Find us here

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby

DenmarkTlf. (+45) 45 25 25 25

CVR-nr. 30 06 09 46

All vacant positions
 

loading..