Project

Evaluering af risikoen ved indtagelse af græs-juice-ekstrakt - en potentiel fremtidig protein kilde

Publisher

Supervisor

Location

Greater Copenhagen area

Pollenallergi og fødevareallergi er et stort og stigende problem i den vestlige verden. Samtidig stiger behovet for fødevarer udvundet via bioraffinering (udvinding) af forskellige biomasser for at bidrage til en bæredygtig fødevareproduktion til en stigende verdensbefolkning. I en ikke så fjern fremtid vil således f.eks. græsser i stigende grad blive brugt til udvinding af protein og bioaktive stoffer, der kan anvendes som fødevareingredienser. Risikoen ved indtagelse af græsjuice og -protein ønskes undersøgt i dette projekt. Projektet forventes således at give indsigt i risikoen for udvikling af de novo sensibilisering ved indtag af græs-afledte produkter, samt risikoen for udvikling af allergiske reaktioner i græspollenallergiske individer efter indtag af græs-afledte produkter, og dermed sikkerheden ved bæredygtig fødevareproduktion baseret på græs.

 

Formålet med projektet er at få videnskabelig evidens for om rajgræs kan benyttes som en ny fødevare uden øget risiko for inducering af allergiske reaktioner, dette enten ved de novo sensibilisering eller ved krydsreaktioner i individer med græspollenallergi.

 

Vi vil i dette projekt benytte en græsjuice samt et græsekstrakt som model-produkter, og teste disse produkter op mod sojaekstrakt og græspollenekstrakt. Vi vil bruge klassiske proteinanalysemetoder samt proteomics (global protein analyse) og in silico (computer baseret analyse) analyser til at studere sammensætningen af proteinerne i saften. Vi vil bruge dyremodeller til at undersøge rajgræssets sensibiliserende evne, samt til at analysere krydsreaktioner, for derved at analysere om indtag af græsprodukter er forbundet med sundhedsrisiko med særlig fokus på allergi.

 

Forsøg:

·       Identificering af kendte allergener fra græs(pollen)

·       Dyreforsøg for test af den sensibiliserende evne af græsprodukter samt relevante referenceprodukter

·       SDS page og Westernblot (WB) med græs- og græspollenprodukter og relevant serum fra dyreforsøget eller konventionelle antistoffer

·       ELISAer for test af immunogenicitet, sensibiliserende evne, eliciterende evne samt krydsreaktivitet af forskelle græs(pollen)produkter

·       Kørsel af 2D geler og identifikation af proteiner med MS.

 

Studenten:

 

Vi har brug for en ambitiøs og arbejdsom person, der har interesse i bæredygtige fødevarer og allergi. Den studerende skal lave laboratoriearbejde. Det vil være en stor fordel hvis personen har haft erfaring med ELISA og/eller gelkørsler før fra enten kurser eller projekter. Dette projekt egner sig til master studerende.
Search in postings
Tags
Contact

Company / Organization

DTU Fødevareinstituttet

Name

Claus Heiner Bang-Berthelsen

Position

Seniorforsker

Mail

claban@food.dtu.dk

Supervisor info

MSc Eng in Applied Chemistry

Supervisor

Claus Heiner Bang-Berthelsen

Co-supervisors

Katrine Lindholm Bøgh

ECTS credits

30

Type

MSc thesis

MSc in Biotechnology

Supervisor

Claus Heiner Bang-Berthelsen

Co-supervisors

Katrine Lindholm Bøgh

ECTS credits

30

Type

MSc thesis

MSc in Biomedical Engineering

Supervisor

Claus Heiner Bang-Berthelsen

Co-supervisors

Katrine Lindholm Bøgh

ECTS credits

30

Type

MSc thesis

Technical University of Denmark

For almost two centuries DTU, Technical University of Denmark, has been dedicated to fulfilling the vision of H.C. Ørsted – the father of electromagnetism – who founded the university in 1829 to develop and create value using the natural sciences and the technical sciences to benefit society.


Today, DTU is ranked as one of the foremost technical universities in Europe, continues to set new records in the number of publications, and persistently increases and develops our partnerships with industry, and assignments accomplished by DTU’s public sector consultancy.

Find us here

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby

DenmarkTlf. (+45) 45 25 25 25

CVR-nr. 30 06 09 46

All vacant positions
 

loading..