Project

Automatisk arealklassifikation ud fra satellit og LiDAR data

Publisher

Supervisor

Location

Greater Copenhagen area

I forvaltningen af Danmarks arealer har man behov for at kende specifikke arealklassers præcise geografiske placering og udstrækning. Arealklasserne varierer alt efter hvad der skal forvaltes, f.eks. grønne arealer, bebyggede arealer, marker, afgrødetyper, invasive plantearter, mm. Traditionelt er arealerne ofte kortlagt manuelt, hvilket kan være et ganske tidskrævende stykke arbejde. 

Vi lægger derfor op til at undersøge metoder til automatisk arealklassifikation, da det på sigt vil kunne effektivisere arbejdsgangene markant. Af data forestiller vi os at man kan bruge satellitdata (primært de frit tilgængelige data fra Sentinel 1 og 2) og/eller flybåren LiDAR data, som NIRAS i givet fald vil kunne stille til rådighed.

DTU-vejleder vil med fordel kunne findes på DTU Space.

In collaboration with

NIRAS, Mikkel Skovgaard Andersen (skov@niras.dk)

Requirements

Generel interesse for satellitdata og/eller LiDAR data, Erfaring med databehandling af satellitdata og/eller LiDAR data, Programmeringsfærdigheder vil være et plus

Search in postings
Contact

Company / Organization

DTU Space

Name

Birte Kronbak Andersen

Position

Studie- og uddannelseskoordinator

Mail

bka@space.dtu.dk

Supervisor info

BSc in Earth and Space Physics and Engineering

Supervisor

Birte Kronbak Andersen

Type

BSc project, MSc thesis

Msc in Earth and Space Physics and Engineering

Supervisor

Birte Kronbak Andersen

Type

BSc project, MSc thesis

Technical University of Denmark

For almost two centuries DTU, Technical University of Denmark, has been dedicated to fulfilling the vision of H.C. Ørsted – the father of electromagnetism – who founded the university in 1829 to develop and create value using the natural sciences and the technical sciences to benefit society.


Today, DTU is ranked as one of the foremost technical universities in Europe, continues to set new records in the number of publications, and persistently increases and develops our partnerships with industry, and assignments accomplished by DTU’s public sector consultancy.

Find us here

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby

DenmarkTlf. (+45) 45 25 25 25

CVR-nr. 30 06 09 46

All vacant positions
 

loading..